Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Greek Questionnaire

Here it is the greek questionnaire:


and the results from these 23 GREEK questionnaires are!!!

(Download the excel file with Greek Results)

Questionnaire - Survey

A short questionnaire concerning sustainable mobility was given to the students. They translated it in Greek. Each student questioned 2-3 people in this survey. Then all together processed 23 questionnaires. Tthey collated the results and they wrote a collaborative report concerning the results.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Ορολογία Terms in English & Greek

Write in Greek! Γράψε τους όρους στα ελληνικά!