Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Make Cars Green

Download the presentation MAKE CARS GREEN

Download the presentation MAKE CARS GREEN
by David Ward, Director General
FIA Foundation for the Automobile and Society
in National Climate Change Summit in Canberra,
June 3 2008

Turn around!


Electric Vehicles

Δείτε μια παρουσίαση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα!
Download the slideShow about electric vehicles! (in Greek)