Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Electric Vehicles

Δείτε μια παρουσίαση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα!
Download the slideShow about electric vehicles! (in Greek)

Δεν υπάρχουν σχόλια: