Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

eco-Mobility

Οδηγώντας προς ένα καθαρότερο Περιβάλλον - προς ένα υγιέστερο Μέλλον
(Driving Towards a Cleaner Environment – A Healthier Future)The Simpli-City and Next-ère made by Eco & Mobility are two vehicles towrds this direction.

Both are lightweight electric cars that are being promoted with the help of recent French presidential candidate Ségolène Royal.
Both cars are made with recyclable materials including hemp fiber and share many components which are mostly sourced close to the area where they were produced.

The Simpli-City (on the left) seats three to four people while the Next-ère is built for two. They are said to have a range between 80 and 150 Km (50 to 90 miles) depending on the type of battery used. Top speed is 55 Mph which is as fast as we think anyone in their right mind would want to go in these. Their price is about €5,000 ($6,834).

Δεν υπάρχουν σχόλια: