Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Project WKTO: Sustainable Mobility

Συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning
Σχολείο συντονιστής: LYCEE L'OISELET - Académie de Grenoble, FRANCE
Γενικά στοιχεία γαλλικού σχολείου: Περιγραφή
Ιστοσελίδες σχολείου: http://www.ac-grenoble.fr/oiselet,
http://www.ac-grenoble.fr/wkto

Ιστοσελίδα του προγράμματος: http://wkto.free.fr/

INTRODUCTION : Part of our children's future lies in their openings to the outside world, to other ideas, to other cultures; this we can achieve by creating partnership links, exchanges of opinion, comparison of ideas and activities based on collaborative tasks.

It is in such a perspective that this project "SUSTAINABLE MOBILITY" has been organized, to generate an ongoing relationship between language learners from different cultures within the framework of a VIRTUAL CLASS. By operating in a real context, pupils understand the need for working with foreign languages, they see that it is possible to work together and to learn how to write a professional-style report.

This project is a multi-curricula project connected to Foreign Languages subject, to Environment -Sustainable Development and to I.C.T. (information and communication technologies).

This civic program in the English language is aimed at students between the ages of 16 and 20 from high schools and colleges of further education who are not native English speakers. It just need computers connected to the Internet.

Many European Schools involved to the project.
The assignment will follow 13 steps.
Before September 28th the pupils have read users' manual in order to learn how they use the virtual learning environments WITHOUT DAMAGING SOMEONE'S ELSE CONTRIBUTION and in the beginning of October have introduced themselves to each other.

Δεν υπάρχουν σχόλια: